581e9601
Профессиональные строители прекрасно знают, что высокое качество работы можно получить, применяя только качественные строительные инструменты. Сегодня рынок предлагает большой ассортимент строительных инструментов и оборудования, но если вы ищете самое высокое качество, самый большой выбор и доступные цены, вам стоит обратиться в интернет-магазин. Промышленный режущий, динамометрический и измерительный инструмент, станочное оборудование, абразивный, слесарный и деревообрабатывающий инструмент, гидро-, пневмо- и электроинструменты от ведущих мировых производителей, различный ручной инструмент – все это, и многое другое всегда есть в наличии на складах магазинов.

Вимірювальні трансформатори напруги

Измерительные трансформаторы напряженияИзмерительный трансформатор напряжения служит для понижения
высокого напряжения, подаваемого в установках переменного тока на
измерительные приборы и реле защиты и автоматики. Для непосредственного включения на высокое напряжение
потребовались бы очень громоздкие приборы и реле вследствие
необходимости их выполнения с высоковольтной изоляцией. Изготовление и
применение такой аппаратуры практически неосуществимо …

Призначення і принцип дії трансформатора напруги

http://stroitlegko. c
om//go. php?url=aHR0c
DovL2
VsZWN0c
mljYWxzY2
hvb
2
wuaW5mb
y9zc
HJhdm9jaG5pay9pem1
 lc
mVuLw==»
>

Вимірювальний трансформатор напруги служить для пониження високої напруги , що подається в установках змінного струму на вимірювальні прилади і реле захисту і автоматики.

Для безпосереднього включення на високу напругу потрібні були б дуже громіздкі прилади і реле внаслідок необхідності їх виконання з високовольтної ізоляцією. Виготовлення та застосування такої апаратури практично нездійсненно , особливо при напрузі 35 кВ і вище.

Застосування трансформаторів напруги дозволяє використовувати для вимірювання на високій напрузі стандартні вимірювальні прилади , розширюючи їх межі вимірювання; обмотки реле , що включаються через трансформатори напруги , також можуть мати стандартні виконання.

Крім того , трансформатор напруги ізолює (відокремлює ) вимірювальні прилади і реле від високої напруги , завдяки чому забезпечується безпека їх обслуговування.

Трансформатори напруги широко застосовуються в електроустановках високої напруги , від їх роботи залежить точність

http://stroitlegko. c
om//go. php?url=aHR0c
DovL2
VsZWN0c
mljYWxzY2
hvb
2
wuaW5mb
y9zc
HJhdm9jaG5pay9pem1
 lc
mVuLw==»
>електричних вимірювань
  та обліку електроенергії , а також надійність дії релейного захисту та протиаварійної автоматики.

Вимірювальний трансформатор напруги за принципом виконання нічим не відрізняється від

http://stroitlegko. c
om//go. php?url=aHR0c
DovL2
VsZWN0c
mljYWxzY2
hvb
2
wuaW5mb
y90c
mFuc
2
Zvc
m1
 lc
i5odG1
 s»
>силового понижуючого трансформатора
. Він складається з сталевого сердечника , набраного з пластин листової електротехнічної сталі , первинної обмотки і однієї або двох вторинних обмоток.

На рис.
1 , а показана схема трансформатора напруги з одного вторинною обмоткою . На первинну обмотку подається висока напруга U1 , а на напругу вторинної обмотки U2 включений вимірювальний прилад . Почала первинної та вторинної обмоток позначені літерами А і а , кінці — X і х . Такі позначення зазвичай наносяться на корпусі трансформатора напруги поруч з затискачами його обмоток.

Ставлення первинного номінальної напруги до вторинного номінальній напрузі називається номінальним коефіцієнтом трансформації трансформатора напруги Кн =
U1
ном

/ U2
ном


http://stroitlegko. c
om//go. php?url=aHR0c
DovL2
VsZWN0c
mljYWxzY2
hvb
2
wuaW5mb
y9zc
HJhdm9jaG5pay9pem1
 lc
mVuLw==»
>


Схема и векторная диаграмма трансформатора напряжения

Рис . 1 . Схема і векторна діаграма трансформатора напруги: а — схема , б — векторна діаграма напруг , в — векторна діаграма напруг

При роботі трансформа тора напруги без похибок його первинне і вторинне напруга збігаються по фазі , як показано на рис. 1,6 , і ставлення їх величин дорівнює
  K
н . При коефіцієнті трансформації
K
н = 1 напруга U
2
= U
1
 
( рис. 1 , в).

Вимірювальні трансформатори напруги з двома вторинними обмотками


Измерительные трансформаторы напряженияТрансформатори напруги з двома вторинними обмотками , крім харчування вимірювальних приладів і реле , призначаються для роботи на пристроях сигналізації замикань на землю в мережі з ізольованою нейтраллю або на захист від замикань на землю в мережі з заземленою нейтраллю.

Схема трансформатора напруги з двома вторинними обмотками показана на рис. 2 , а . Висновки другий ( додаткової) обмотки , використовуваної для сигналізації або захисту при замиканнях на землю , позначені пекло і ХД .

На рис.
2,6 наведена схема включення трьох таких трансформаторів напруги в трифазній мережі . Первинні та основні вторинні обмотки з’єднані в зірку. Нейтраль первинної обмотки заземлена. На вимірювальні прилади і реле від основних вторинних обмоток можуть бути подані три фази і нуль . Додаткові вторинні обмотки з’єднані за схемою розімкнутого трикутника. Від них на пристрої сигналізації або захисту подається сума фазних напруг всіх трьох фаз.

При нормальній роботі мережі , в якій включений трансформатор напруги , ця векторна сума дорівнює нулю. Це видно з векторних діаграм рис. 2 , в , де Uа , Vв і Uc — вектори фазних напруг , прикладених до первинних обмоткам , a Uaд , У
b
д і Ucд — вектори напруг первинної н вторинної додаткової обмотки. напружень на вторинних додаткових обмотках , що збігаються за напрямком з векторами на відповідних первинних обмотках ( так само , як на рис. 1 , в).


http://stroitlegko. c
om//go. php?url=aHR0c
DovL2
VsZWN0c
mljYWxzY2
hvb
2
wuaW5mb
y9zc
HJhdm9jaG5pay9pem1
 lc
mVuLw==»
>


Трансформатор напряжения с двумя вторичными обмотками

Рис . 2 . Трансформатор напруги з двома вторинними обмотками . а — схема, б — включення до трифазну ланцюг ; в — векторна діаграма

Сума векторів Uaд , U
b
д і Ucд отримана шляхом їх суміщення відповідно схемою з’єднання додаткових обмоток , при цьому приймалося , що стрілки векторів як первинних , так і вторинних напруг відповідають засадам обмоток трансформатора.

Результуюча напруга 3U0 між кінцем обмотки фази С і початком обмотки фази А па діаграмі дорівнює нулю.

У дійсних умовах зазвичай на виході разомкнутого трикутника мається мізерно мале напруга небалансу , що не перевищує 2 — 3% номінальної напруги . Цей небаланс створюється завжди наявними незначною несиметрією вторинних фазних напруг і невеликим відхиленням форми їх кривої від синусоїди.

Напруга , що забезпечує надійну роботу реле , що спіткали до ланцюга разомкнутого трикутника , виникає тільки при замиканнях на землю з боку первинної обмотки трансформатора напруги . Так як замикання на землю пов’язані з проходженням струму через нейтраль , що з’являється при цьому напруга на виході разомкнутого трикутника згідно з методом симетричних складових називають напругою нульової послідовності і позначають 3U0 . У цьому позначенні цифра 3 вказує , що напруга в даній ланцюга є сумарним для трьох фаз. Позначення 3U0 застосовується також і для вихідного кола разомкнутого трикутника , яка подається на реле сигналізації або захисту ( мал. 2,6 ) .


http://stroitlegko. c
om//go. php?url=aHR0c
DovL2
VsZWN0c
mljYWxzY2
hvb
2
wuaW5mb
y9zc
HJhdm9jaG5pay9pem1
 lc
mVuLw==»
>


У
екторные диаграммы напряжений первичной и вторичной дополнительной обмоток при однофазном
 замыкании на землю

Рис . 3 . Векторні діаграми напруг первинної та вторинної додаткової обмоток при однофазному замиканні на землю : а — в мережі з заземленою нейтраллю , б — в мережі з ізольованою нейтраллю.

Найбільше значення напруга 3U0 має при однофазному замиканні на землю. При цьому слід мати на увазі , що максимальна величина напруги 3U0 в мережі з ізольованою нейтраллю значно , більше , ніж в мережі з заземленою нейтраллю.

Поширені схеми включення вимірювальних трансформаторів напруги

Найпростіша схема з використанням одного однофазного трансформатора напруги , показана на рис. 1 , а , застосовується в пускових шафах двигунів і на переключательних пунктах 6 — 10 кВ для включення вольтметра і реле напруги пристрою АВР .

На рис.4 наведено схеми включення однофазних трансформаторів напруги з одного обмоткою для живлення трифазних вторинних ланцюгів . Група з трьох з’єднаних за схемою зірка — зірка однофазних трансформаторів , показана на рис. 4 , а , застосовується для живлення вимірювальних приладів , лічильників і вольтметрів контролю ізоляції в електроустановках 0,5 — 10 кВ з ізольованою нейтраллю і неразветвленной мережею , де не потрібно сигналізація виникнення однофазних замикань на землю.

Для виявлення » землі » по цих вольтметрам вони повинні показувати величини первинних напруг між фазами і землею (див. векторну діаграму на рис. 3,6 ) . Для цього нуль обмоток ВН заземляется та вольтметри включаються на вторинні фазні напруги .

Так як при однофазних замиканнях на землю трансформатори напруги можуть довго перебувати під лінійною напругою , їх номінальну напругу має відповідати первинного міжфазних напруг . Внаслідок цього в нормальному режимі при роботі під фазною напругою потужність кожного трансформатора , а отже , і всієї групи знижується в

3
 
раз
.
Оскільки у схемі заземлений нуль вторинних обмоток , запобіжники у вторинній ланцюга встановлені у всіх трьох фазах.

 

http://stroitlegko. c
om//go. php?url=aHR0c
DovL2
VsZWN0c
mljYWxzY2
hvb
2
wuaW5mb
y8=»
>


Схемы включения однофазных измерительных трансформаторов напряжения с одной вторичной обмоткой

Рис . 4 . Схеми включення однофазних вимірювальних трансформаторів напруги з одного вторинною обмоткою : а — схема зірка — зірка для електроустановок 0,5 — 10 кВ з ізольованою нейтраллю , б — схема відкритого трикутника для електроустановок 0,38 — 10 кВ , в — те ж для електроустановок 6 — 35 кВ , г — включення трансформаторів напруги 6 -18 кВ за схемою трикутник — зірка для живлення пристроїв АРВ синхронних машин.

На рис.
4 ,
6 і в трансформатори напруги , призначені для живлення вимірювальних приладів , лічильників і реле , що включаються на міжфазні напруги , включені за схемою відкритого трикутника. Ця схема забезпечує симетричні міжфазні напруги
Uab
, Ubc , U
c
a при роботі трансформаторів напруги в будь-якому класі точності .

Особливість схеми відкритого трикутника
  це недовикористання потужності трансформаторів , так як потужність такої групи з двох трансформаторів менше потужності групи з трьох з’єднаних в повний трикутник трансформаторів не в 1,5 рази , а в

3
 
разів.

Схема рис.4, б застосовується для живлення нерозгалужених ланцюгів напруги електроустановок 0,38 -10 до
У
, Що дозволяє встановлювати заземлення вторинних ланцюгів безпосередньо у трансформатора напруги .

У вторинних ланцюгах схеми , показаної на рис. 4, в , замість запобіжників встановлений двополюсний автомат , при спрацьовуванні якого блок -контакт замикає ланцюг сигналу
»
обрив напруги
»
. Заземлення вторинних обмоток виконано на щиті у фазі B , яка додатково заземленою безпосередньо у трансформатора напруги через пробивний запобіжник. Рубильник забезпечує відключення вторинних ланцюгів від трансформатора напруги з видимим розривом . Ця схема застосовується в електроустановках 6 — 35 кв при живленні розгалужених вторинних ланцюгів від двох і більше трансформаторів напруги .

На рис.
4
, г трансформатори напруги включені за схемою трикутник

  зірка , що забезпечує вторинне лінійна напруга U

  = 173 В
, Що необхідно для живлення пристроїв автоматичного регулювання збудження ( АРВ

Добавить комментарий