581e9601
Профессиональные строители прекрасно знают, что высокое качество работы можно получить, применяя только качественные строительные инструменты. Сегодня рынок предлагает большой ассортимент строительных инструментов и оборудования, но если вы ищете самое высокое качество, самый большой выбор и доступные цены, вам стоит обратиться в интернет-магазин. Промышленный режущий, динамометрический и измерительный инструмент, станочное оборудование, абразивный, слесарный и деревообрабатывающий инструмент, гидро-, пневмо- и электроинструменты от ведущих мировых производителей, различный ручной инструмент – все это, и многое другое всегда есть в наличии на складах магазинов.

Електричні вимірювання неелектричних величин


Электрические измерения неэлектрических величинВимірювання
 
різних неелектричних величин ( переміщень , зусиль , температур і т.
 
п. ) електричними методами виконують за допомогою пристроїв та приладів ,

перетворюють неелектричні величини в залежні від них електричні ,
 
які вимірюють електровимірювальними приладами з шкалами ,

градуйованими в одиницях вимірюваних неелектричних величин .
Перетворювачі неелектричних величин в електричні , або датчики
, Поділяють на
параметричні …


Электрические измерения неэлектрических величинВимірювання різних неелектричних величин (переміщень, зусиль, температур і т. п.) електричними методами виконують за допомогою пристроїв та приладів, що перетворюють неелектричні величини в залежні від них електричні, які вимірюють електровимірювальними приладами з шкалами, градуйованими в одиницях вимірюваних неелектричних величин.

Перетворювачі неелектричних величин в електричні, або датчики
, Поділяють на
параметричні
, Засновані на зміні будь-якого електричного або магнітного параметра (опору, індуктивності, ємності, магнітної проникності тощо) під дією вимірюваної величини, і
генераторні
, В яких
вимірювана неелектричних величин
 
перетвориться в залежну від неї е. д. с. (Індукційні, термоелектричні, фотоелектричні, п’єзоелектричні та інші). Параметричним перетворювачам необхідний стороннє джерело електричної енергії, а генераторні самі є джерелами енергії.

Один і той же перетворювач можна використовувати для
вимірювання різних неелектричних величин
 
і, навпаки, вимірювання якої-небудь неелектричної величини можна виконати за допомогою перетворювачів різних типів.

Крім перетворювачів та електровимірювальних приладів, установки для вимірювання неелектричних величин мають проміжні ланки — стабілізатори, випрямлячі, підсилювачі, вимірювальні мости і т. п.

Для вимірювання лінійних переміщень застосовують
індуктивні перетворювачі
 
— Електромагнітні пристрої, у яких параметри електричних і магнітних кіл змінюються при переміщенні феромагнітного муздрамтеатру або якоря, з’єднаного з переміщається деталлю.

Для перетворення значних переміщень в електричну величину використовують перетворювач з рухомим феромагнітним поступально рухається магіітопроводом (рис. 1, а). Оскільки положення муздрамтеатру визначає індуктивність перетворювача (рис. 1, б), а отже, і його повний опір, то при стабілізованою напрузі джерела електричної енергії змінного напруги незмінною частоти, що живить ланцюг перетворювача, можна по струму судити про переміщення деталі, механічно пов’язаної з магнітопроводом . Шкалу приладу градуіруют у відповідних одиницях виміру, наприклад в міліметрах (мм).

http://stroitlegko. com//go. php?url=aHR0cDovL2VsZWN0cmljYWxzY2hvb2wuaW5mby8=»>
Индуктивный преобразователь с подвижным ферромагнитным магнитопроводом: а - схема устройства, б - график зависимости индуктивности преобразователя от положения его магнитопровода

Рис. 1. Індуктивний перетворювач з рухомим феромагнітним магнітопроводом: а — схема пристрою, б — графік залежності індуктивності перетворювача від положення його муздрамтеатру.

Для перетворення малих переміщень в зручну для електричного вимірювання величину застосовують перетворювачі з мінливих повітряним зазором у вигляді підкови з обмоткою і якорем (рис. 2, а), який жорстко пов’язаний з переміщуваної деталлю. Будь-яке переміщення якоря призводить до зміни струму / в обмотці (рис. 2, б), що дозволяє при незмінній змінній напрузі стабільніше частоти градуювати шкалу електровимірювального приладу в одиницях виміру, наприклад в мікрометрів (мкм).

http://stroitlegko. com//go. php?url=aHR0cDovL2VsZWN0cmljYWxzY2hvb2wuaW5mby8=»>
Индуктивный преобразователь с изменяющимся воздушным зазором

Рис. 2. Індуктивний перетворювач із змінним повітряним зазором: а — схема пристрою, б — графік залежності струму обмотки перетворювача від повітряного зазору в магнітній системі.

Більшою чутливістю володіють диференціальні індуктивні перетворювачі з двома однаковими магнітними системами і одним загальним якорем, розташованим симетрично щодо обох магнітопроводів з повітряним зазором однакової довжини (рис. 3), у яких лінійне переміщення якоря з його середнього положення однаково змінює обидва повітряних зазору, але з різними знаками, що порушує рівновагу попередньо врівноваженого моста змінного струму з чотирьох обмоток. Це дає можливість судити про переміщення якоря по струму вимірювальної діагоналі моста, якщо він отримує харчування при стабілізованою змінній напрузі незмінною частоти.

http://stroitlegko. com//go. php?url=aHR0cDovL2VsZWN0cmljYWxzY2hvb2wuaW5mby8=»>
Схема устройства дифференциального индуктивного преобразователя

Рис. 3. Схема пристрою диференціального індуктивного перетворювача.

Для вимірювання механічних зусиль, напружень і пружних деформацій, що виникають в деталях і вузлах різних конструкцій, застосовують
  дротові перетворювачі — тензорезистори
, Які деформуючись, разом з досліджуваними деталями, наміняти свій електричний опір. Зазвичай опір тензорезистора становить кілька сотень ом, а відносна зміна його опору — десяті частки відсотка і залежить від деформації, яка в межах пружності прямо пропорційна докладеним зусиллям і які виникають механічним напруженням.

Тензорезистори виготовляють у вигляді зигзагоподібно розташованої дроту великої питомої опору (константан, ніхром, манганин) діаметром 0,02 — 0,04 мм або з мідної спеціально обробленої фольги товщиною 0,1 — 0,15 мм, які заклеюють бакелітовим лаком між двома шарами тонкою паперу і піддають термічній обробці (рис. 4, а).

http://stroitlegko. com//go. php?url=aHR0cDovL2VsZWN0cmljYWxzY2hvb2wuaW5mby8=»>
Тензорезистор

Рис. 4. Тензорезистор: а — схема пристрою: 1 — деформируемая деталь, 2 — тонкий папір, 3 — дріт, 4 — клей, 5 — висновки, б — схема включення в плече неврівноваженого моста резисторів.

Виготовлений тензорезистор приклеюють до ретельно очищеної деформируемой деталі дуже тонким шаром ізоляційного клею так, щоб напрям очікуваної деформації деталі співпало з напрямком довгих сторін петель дроту. При деформації тіла приклеєний тензорезистор сприймає цю ж деформацію, що змінює його електричний опір внаслідок зміни розмірів дроту датчика, а також структури її матеріалу, яка позначається на питомому опорі дроту.

Оскільки відносна зміна опору тензорезистора прямо пропорційно лінійної деформації досліджуваного тіла, а отже, і механічним напруженням внутрішніх сил пружності, то, користуючись показаннями гальванометра вимірювальної діагоналі попередньо врівноваженого моста резисторів, одним з плечей якого є тензорезистор, можна судити про значеннях вимірюваних механічних величин (рис . 4, б).

Застосування неврівноваженого моста резисторів вимагає стабілізації напруги джерела живлення або застосування в якості електровимірювального приладу магнітоелектричного логометра, на свідчення якого зміна напруги в межах ± 20% номінального, зазначеного на шкалі приладу, істотного впливу не робить.

Для вимірювання температури різних середовищ застосовують
термочутливі і термоелектричні перетворювачі
. До термочутливим перетворювачів відносяться металеві і напівпровідникові терморезистори, опір яких значною мірою залежить від температури (рис. 5, а).

Найбільшого поширення набули платинові терморезистори для вимірювання температури в діапазоні від -260 до +1100 ° С і мідні терморезистори — для інтервалу температур від -200 до +200 ° С, а також напівпровідникові терморезистори з негативним коефіцієнтом електричного опору — термістори, що відрізняються високою чутливістю і малими розмірами в порівнянні з металевими терморезисторами, для вимірювання температур від -60 до +120 ° С.

Для захисту термочутливих перетворювачів від пошкоджень їх поміщають в тонкостінну сталеву трубу з запаяним дном і пристроєм для приєднання висновків до проводів неврівноваженого моста резисторів (рис. 5, б), що дозволяє по струму вимірювальної діагоналі судити про вимірюваній температурі. Шкалу магнітоелектричного логометра, використовуваного в якості вимірювача, градуіруют в градусах Цельсія (° С).

http://stroitlegko. com//go. php?url=aHR0cDovL2VsZWN0cmljYWxzY2hvb2wuaW5mby8=»>
Терморезисторы

Рис. 5. Терморезистори: а — графіки залежності зміни відносного опору металів від температури, б — схема включення терморезисторов в плече неврівноваженого моста резисторів.

Термоелектричні перетворювачі температури — термопари
, Генеруючі невелику е. д. с. під впливом нагріву місця з’єднання двох різнорідних металів, поміщають в захисну пластмасову, металеву або порцелянову оболонку в зоні вимірюваних температур (рис. 6, а, б).

Термопары

Рис. 6. Термопари: а — графіки залежності е.. д. с. від температури термопар: ТПП — платинородій-платинової, ТХА — хромель-алюмелеві, ТХК-хромель-копелевий, б — схема установки для вимірювання температури за допомогою термопари.

Вільні кінці термопари з’єднують однорідними провідниками з магнітоелектричним милливольтметром, шкала якого проградуйована в градусах Цельсія. Найбільшого поширення набули такі термопари: платинородій — платинова для вимірювання температур до 1300 ° С і короткочасно до 1600 ° С, хромель-алюмелеві для температур відповідно зазначеним режимам — 1000 ° С і 1300 ° С і хромель-копелевий, призначена для тривалого вимірювання температур до 600 ° С і короткочасного — до 800 ° С.

Електричні методи вимірювання різних неелектричних величин
 
широко застосовують у практиці, оскільки вони забезпечують високу точність вимірювань, відрізняються широким діапазоном вимірюваних величин, дозволяють виконувати вимірювання та реєстрацію їх на значній відстані від місця розташування контрольованого об’єкта, а також дають можливість проводити вимірювання у важкодоступних місцях.

Добавить комментарий