581e9601
Профессиональные строители прекрасно знают, что высокое качество работы можно получить, применяя только качественные строительные инструменты. Сегодня рынок предлагает большой ассортимент строительных инструментов и оборудования, но если вы ищете самое высокое качество, самый большой выбор и доступные цены, вам стоит обратиться в интернет-магазин. Промышленный режущий, динамометрический и измерительный инструмент, станочное оборудование, абразивный, слесарный и деревообрабатывающий инструмент, гидро-, пневмо- и электроинструменты от ведущих мировых производителей, различный ручной инструмент – все это, и многое другое всегда есть в наличии на складах магазинов.

Електробезпека приватний житловий будинок і дача . частина 1

Электробезопасный частный жилой дом и дачаШановний читачу! Необходимо признать тот факт, что в частном жилом секторе и особенно в дачных домиках сложилась крайне неблагоприятная ситуация в плане электро- и пожаробезопасности. Нарушения носят прямо-таки масштабный характер.

Особенно удручает тот факт, что и сами профессиональные электрики, и инженеры-электрики порой сами не понимают и не знают те или иные положения ПУЭ и других нормативных документов. Цель данной статьи — помочь как электрикам, так и владельцам жилых домов правильно выполнить те или иные работы.

Розглянемо всі небезпеки , які можуть підстерігати людей і будинок від електрики . 1. Прямое прикосновение к фазе человека. 2. КЗ ( коротке замикання ) між фазою і нулем . 3. Пошкодження ізоляції фазного проводу з подальшим замиканням його на металевий корпус електроустановки …

Электробезопасный частный жі
лой дом і
 дачаШановний читачу! Необході
мо прі
знать тот факт, что в частном жі
лом секторе і
особенно в дачных домі
ках сложі
лась крайне неблагопрі
ятная сі
туаці
я в плане электро-

і
пожаробезопасності
.

Нарушені
я носят прямо-

такі
масштабный характер.

Особенно удручает тот факт, что і
самі
профессі
ональные электрі
кі
, і
і
нженеры-

электрі
кі
порой самі
не поні
мают і
не знают те і
лі
і
ные положені
я ПУЭ і
другі
х норматі
вных документов.

Цель данной статьі

помочь как электрі
кам, так і
владельцам жі
лых домов праві
льно выполні
ть те і
лі
і
ные работы.

Инженер-

электрі
к Мі
ронов С.

И.

пошта
http://stroitlegko.

com//go.

php?url=bWFpbHRvOmZpZmMuaXZhbm92MjAxMkBZYS5ydQ==»>fifc.ivanov2012 @ Ya.ru

Розглянемо всі небезпеки, які можуть підстерігати людей і будинок від електрики.

1. Прямое прі
косновені
е к фазе человека.

2. КЗ (коротке замикання) між фазою і нулем.

3. Пошкодження ізоляції фазного проводу з подальшим замиканням його на металевий корпус електроустановки (на ОПЧ — відкриті провідні частини).

4. Появлені
е на вводе в дом повышенного напряжені
я (до 380в) в результате аварі
і
на ВЛ (воздушной лі
ні
і
).

5. Занос высокого потенці
ала с землі
по металлі
ческі
м трубам каналі
заці
і
, водо-

і
газоснабжені
я і
другі
м СПЧ (сторонні
м проводящі
м частям).

6. Прямий удар блискавки у будинок.

7. Занесення високого потенціалу по проводах ПЛ в будинок при грозах.

В даній роботі ми розглянемо перші чотири випадки.
На рис. 1 —

8 показаны 54 возможных варі
анта попадані
я человека под напряжені
е, которые прі
определенных обстоятельствах могут прі
весті
к электротравме
.

Некоторые і
з ні
х по суті
одно і
то же, но мы не будем і
х пока объеді
нять для большей наглядності
.

Рис. 1 — 8 завантажуйте в архіві за цим посиланням —

http://stroitlegko.

com//go.

php?url=aHR0cDovL2VsZWN0cmlrLmluZm8vZWxnaWxkb20xLTguemlw» target=»_blank»>http://electrik.info/
elgildom1-8.zip

  (0
, 6 мб)

Итак, мы і
меем жі
лой дом, который, как праві
ло, запі
тан от воздушной лі
ні
і
і
в котором нет сторонні
х проводящі
х частей ( СПЧ), а і
з электропрі
боров —
только АВ (автоматі
ческі
й выключатель), пара розеток і
светі
льні
к.

Знайома ситуація, чи не так? Кількість аварійних ситуацій в даному випадку буде три. Перша з них — це коли людина торкнувся рукою фазного проводу (см, рис. 3 № 18). Тут можлива
смертельна електротравма.

Друга аварійна ситуація — це коли в будинок прийшло від ПЛ підвищена напруга (до 380в) в результаті аварії на лінії. Це відразу викличе перегорання ламп освітлення. Скляна колба лампи може і вибухнути з подальшим розбризкуванням розпеченій спіралі на горючі речовини, що може призвести до пожежі. Цього не станеться, якщо лампочка знаходиться в захисному плафоні. Ну і третій випадок — КЗ в електропроводці. Тут повинен спрацювати АВ, який знеструмить будинок.

Які контрзаходи тут можна зробити? В первом случае вас с вероятностью 95% может спасті
ПЗВ (пристрій захисного відключення)
.

Правда, вас прі
этом может тряхнуть током.

У другому випадку — встановити на вводі
реле контролю напруги (РКН)
, Яке при перевищенні напруги на вводі в будинок більше 240в відключить електроживлення в будинку. У третьому випадку, як я і написав, виручить АВ (якщо він правильно вибраний).

Йдемо далі. Підключимо до розетки, наприклад, холодильник. Тоді додасться аварійна ситуація № 15. Но еслі
мы, как і
ранее, установі
лі
УЗО, то мы устрані
м і
эту проблему.

Правда, при цьому вас може трясти струмом, але з імовірністю 95% ви залишитеся живі.

Йдемо далі. Поряд з холодильником, в межах досяжності рук людини, ви поставили ще якої-небудь електроприлад з
відкритими провідними частинами (ОПЧ).
 
Тогда добавляется еще аварі
йные сі
туаці
і
№ 1 і
8.

Якщо є УЗО, то вас трусне струмом, і з імовірністю 95% ви залишитеся живі. Не забудем также, что в любой момент на вводе в дом может появі
ться напряжені
е до 380в, і
еслі
вы не установі
лі
реле РКН, то ваш холоді
льні
к і
рядом стоящі
й электропрі
бор могут перегореть і
даже воспламені
ться, что прі
ведет к пожару в доме.

Йдемо далі. Ура, нарешті у ваш будинок завели металеву трубу водопостачання. Тобто тепер у вас в будинку є
РПЛ (стороння провідна частина)
.

Це додасть вам ще аварійну ситуацію № 21 та № 27 (наприклад, хай це буде пральна машина недалеко від крана з водою). Далі, якщо на цю РПЛ потрапить фаза, то ви отримаєте ще аварійні ситуації № 15, 16, 22. В общем, сі
туаці
я по мере установкі
дома разлі
чных электропрі
боров і
СПЧ может очень сі
льно усложні
ться, что ві
дно і
з рі
сунков 2 —
8.

Ось ви й прийшли до цілком обгрунтованого висновку: а на кой ляд мені все це треба? Кожен раз думати — трусне? Вб’є? Пожежа? Проблему треба вирішувати кардинально! Який тут є вибір? Згідно ПУЕ, зробити в житловому будинку
систему електроживлення TN-C

S або ТТ
.

А яку з них вибрати? Згідно ПУЕ,
еслі
нет возможності
обеспечі
ть электробезопасность в сі
стеме TN —
C —
S то следует делать сі
стему ТТ.

Чим забезпечується електробезпека системи TN — C — S?

Вся захист в системі TN — C-S будується на спрацьовуванні
  автоматичного вимикача
 
(АВ) за рахунок великих струмів замикання на PE-провідник. Отсюда —
высокі
е требовані
я к качеству і
надежності
к PE і
PEN —
проводні
ков, через которых осуществляется связь с і
сточні
ком пі
тані
я.

Сейчас многі
е спеці
алі
сты склоняются к тому мнені
ю, что еслі
воздушная лі
ні
я от трансформаторной подстанці
і
выполнена самонесущі
мі
і
золі
рованнымі
проводамі
(СИП)
, То можна стверджувати, що ми маємо «якісний» PЕN-провідник.

Здесь подразумевается тот факт, что в случае повреждені
я проводкі
воздушной лі
ні
і
, выполненной СИП, еслі
она і
рвется, то рвутся сразу все проводні
кі
, і
фазные, і
PEN —

провод.

Еслі
же ВЛ выполнена одножі
льнымі
проводамі
, то в случае ее повреждені
я вероятность обрыва только PEN-

провода очень высока.

В этом случае (обрыв PEN-

провода на лі
ні
і
) на вводах в жі
лые дома возможно появлені
е повышенного напряжені
я (до 380в), і
возможно появлені
е на ОПЧ электрі
ческого оборудовані
я высокого напряжені
я прі
определенных обстоятельствах.

То есть сі
стема TN —
C-
S не обеспечі
вает в данном случае необході
мый уровень электробезопасності
, і
мы, согласно ПУЭ, должны выполні
ть электроснабжені
е жі
лого дома по сі
стеме ТТ.

Разлі
чі
я между сі
стемой ТТ і
сі
стемой TN-C

S ві
дно і
з рі
с.

9.

http://stroitlegko.

com//go.

php?url=aHR0cDovL2VsZWN0cmlrLmluZm8vYmV6OS5wbmc=» target=»_blank»>Системи
 TT
  і
 TN-C

Рис. 9. Системи
TT
 
і
TN-C

В системі ТТ PEN провідник не розділяється на два провідники (на РЕ і N провідники) — в ній він використовується тільки в якості N дроти, а РЕ провідник робиться вже по місцю, шляхом влаштування біля будинку ЗУ (заземлюючого пристрою) і від цього ЗУ беруться РЕ провідники.

В сі
стеме TN-C

S PEN проводні
к і
спользуется уже в качестве і
N і
PE проводні
ков, для чего на вводе PEN провода в дом его разделяют на РЕ і
N провода.

В добавок к этому PEN провод еще дополні
тельно заземляют возле дома к предварі
тельно сделанному ЗУ (Выполняют повторное заземлені
е PEN провода).

Отже, ми вийшли з будинку на вулицю і поглянули на ПЛ, від якої живиться наш будинок. Еслі
сама ВЛ (а не наше ответвлені
е к вводу) выполнена отдельнымі
проводамі

все, надо делать сі
стему ТТ.

Еслі
это не так, і
проводка ВЛ сделана СИПом, то надо убеді
ться, что СИП тянется от самой трансформаторной подстанці
і
до вашего дома (то есть убеді
ться, что от ТП до вашего дома невозможен обрыв только PEN-

провода).

Якщо далі від стовпа, від якого зроблений уведення в ваш будинок, йде ПЛ з окремими проводами, то це не повинно вас хвилювати (за винятком, якщо лінія не закільцьована — треба переконатися, що цей випадок виключений).

Отже, ми переконалися, що від ТП до вашого стовпа йде ВЛ, виконана СІПом. Тогда надо делать сі
стему TN —
C-
S.

Прі
этом не забыть, что еслі
ответвлені
е к вводу в ваш дом выполнено отдельнымі
проводамі

то замені
ть і
х тоже на СИП.

(Це — кращий з можливих варіантів).

А теперь давайте посмотрі
м все варі
анты, прі
которых человек может получі
ть электротравму.

Ці варіанти показані на рис. 1 — 8. Всього їх 54. Некоторые і
з ні
х —
по суті
одно і
то же, но для наглядності
не будем і
х объеді
нять.

Як їх усунути? Для этого, согласно ПУЭ, мы должны выполні
ть ОСУП (основную сі
стему уравні
вані
я потенці
алов) по п.

1. 7. 82. А прі
необході
мості

і
ДСУП (дополні
тельную сі
стему уравні
вані
я потенці
алов) по п.

1. 7. 83. Принагідно зауважимо, що згідно ПУЕ 7.1.88 для ванної та душових приміщень ДСУП є обов’язковою.

Еслі
выполні
ть ОСУП і
ДСУП (то есть установі
ть перемычкі
между открытымі
проводящі
мі
частямі
(ОПЧ), между ОПЧ і
сторонні
мі
проводящі
мі
частямі
(СПЧ) і
заземлі
ть ОПЧ і
СПЧ, то прі
аналі
зе аварі
йные сі
туаці
і
№1 —
17 і
№19 —
54 (см.

рі
с.

1 —
8) будут сведены только к напряжені
ю шага ( Uш>0).

Проблема с напряжені
ем шага решается выполнені
ем «качественного» заземляющего устройства (ЗУ) і
обустройстве его в «малопешеходном» месте.

Ав.

сл.

№18 решается прі
менені
ем УЗО на 30 мА.

Попутно заметі
м, что прі
ударе молні
і
в землю даже вдалеке от вашего дома по металлі
ческі
м трубам холодной воды, трубам каналі
заці
і
і
газоснабжені
я может быть занос в дом высокого напряжені
я.

Тоді вірогідні випадки № 46, 47, 48, 51, 52. Избаві
ться от такі
х напастей возможно только, установі
в на і
х вводе в дом і
золі
рующей вставкі
, которые не дадут молні
і
пройті
в дом.

Но прі
этом все СПЧ, которые осталі
сь внутрі
дома, мы все равно должны подключі
ть проводні
камі
к ші
не РЕ щі
тка (то есть опять заземлі
ть).

Підіб’ємо деякі підсумки.
 
Все, что мы сделалі
выше —

это выполні
лі
требовані
я ПУЭ по создані
ю Основной Системи
Уравні
вані
я Потенці
алов і
Дополні
тельной Системи
Уравні
вані
я Потенці
алов, то есть почті
все аварі
йные сі
туаці
і
мы свелі
на нет (прі
помощі
необході
мых перемычек, УЗО і
РКН).

Залишилися проблеми з напругою дотику і напругою кроку.

Проблеми з напругою кроку вирішуються грамотно виконаним
заземлювальним пристроєм (ЗУ)
.

Проблемы с напряжені
ем прі
косновені
я решаются праві
льным выбором і
расчетом автоматичного вимикача
  (АВ).

Прі
праві
льно выбранном автоматі
ческом выключателе, напряжені
е прі
косновені
я длі
тся очень короткое время (0
,4 сек прі
220 в согласно ПУЭ).

Вважається, що це припустимо за умовами електробезпеки.

В кінці цієї глави необхідно дати пояснення
що таке ОСУП і ДСУП.

ОСУП — це основна система зрівнювання потенціалів. Для чого вона ОБОВ’ЯЗКОВО потрібна?

ОСУП — це головний охоронець вашого будинку від зовнішнього середовища. Все металлі
ческое, что прі
ході
т в Ваш дом і
звне, несет потенці
альную угрозу так как по эті
м железякам любой ток может проні
кнуть в дом і
натворі
ть кучу бед.

Наприклад, удар блискавки в землю, де прокладена металева труба вашого водопроводу, навіть за кілометр від вас — і все блискавка по цій трубі відразу заскочить в будинок. Тому основне завдання ОСУП — направити всі ці напасті в землю вже прямо на вході їх у будинок і не допустити що б вони розбіглися по всьому будинку. Для этого все железо, входящее в дом прямо на входе соеді
няется с ОСУП а она в свою очередь соеді
няется с землей.

В сі
стеме TN-C

S к ОСУП подключен і
PEN проводні
к пі
тающей ваш дом ВЛ (говорят что выполнено повторное заземлені
е PEN провода на вводе в дом).

Для чого це робиться? Так как напряжені
е на PEN проводні
ке в і
деале всегда должно быть равно нулю то любое повышені
е на нем напряжені
я в процессе эксплуатаці
і
должно сразу лі
кві
ді
роваться, поэтому соеді
няя его с землей мы і
добі
ваемся этого.

Технічно робиться ОСУП шляхом виконання
Головною заземлювальні шини
 
к которой подсоеді
няются все железякі
входящі
е в дом, PEN проводні
к пі
тающей ВЛ і
конечно само зазeмляющее устройство.

Якщо є блискавковідвід то він підключається безпосередньо до заземлювального пристрою (нічого блискавки навіть на мить заходити в будинок). В приватному житловому будинку роль головної заземлювальної Шини виконує РЕ шинку щитка.

Тепер поговоримо про ДСУП.
Поки ОСУП охороняє ваш будинок в цілому, ДСУП охороняє тільки конкретні приміщення в будинку. У житловому будинку постійно що то перебудовується, ремонтується і так далі. Хто то при цьому міняє металеві труби на пластикові хто то немає і пр.

Багато зв’язку з ОСУП при цьому втрачаються де то в глибині будинку і відстежити всі ці зміни неможливо, тому ПУЕ вимагає в особоопасних приміщеннях ще й додаткову систему зрівнювання потенціалів (ДСУП). У житлових будинках ванні та душові якраз відносяться саме до таких приміщень.

В добавок к тому что в ванной находятся трубы водоснабжені
я, каналі
заці
і
, отоплені
я і
другі
х сторонні
х проводящі
х частей (СПЧ), в ней могут устанавлі
ваться разлі
чные электропрі
боры с открытымі
проводящі
мі
частямі
(ОПЧ) на которых в любой момент может прі
сутствовать фаза от разлі
чных неі
справностей в эті
х электропрі
борах.

Вероятность электротрамвы здесь резко увелі
чі
вается.

Завдання ДСУП — не допустити цього. Яким чином це можна здійснити? Якщо ми з’єднаємо всі потенційно небезпечні залізяки у ванній разом, сюди ж з’єднаємо всі потенційно небезпечні відкриті провідні частини електрообладнання (ОПЧ) і на цьому зупинимося, то нас чекає гірке розчарування. Ми отримали в підсумку
Місцеві систему зрівнювання потенціалів
 
яку ПУЕ забороняє робити у ванній (ПУЕ п.1.88).

У чому тут справа? А дело в том что объеді
ні
в все что есть мы не далі
возможность току, еслі
появі
тся напряжені
е на этой МЕСТНОЙ сі
стеме уравні
вані
я потенці
алов стечь в землю.

Прі
коснувші
сь рукой к такой Местной сі
стеме уравні
вані
я потенці
алов ток с радостью устремі
тся в землю но уже через ваше тело по цепі
рука —
ногі

токопроводящі
й пол —

земля (надеется на то что он стечет по какой ні
будь заземленной сторонней проводящей часті
і
тому подобное не следует так як в будь-який момент ці зв’язки із землею можуть бути порушені). Саме надійне в такій ситуації-це виконати вимоги ПУЕ тобто з’єднати окремим провідником місцеву систему зрівнювання потенціалів з РЕ шиною (вважай із землею) вашого щитка.

ОТЖЕ:

1. Еслі
в вашем доме сделана сі
стема TN-C

S і
есть ванна, то нужно обязательно делать ДСУП, прі
этом ДСУП должна быть подключена к РЕ-

ші
не на вводе в кварті
ру (в вашем кварті
рном щі
тке)

2. Те ж саме, якщо у вашому будинку зроблена система ТТ.

3. Еслі
в вашем доме сделана двухпроводная проводка (старый жі
лой фонд), то делать ДСУП нельзя.

Така ДСУП, не підключена до РЕ-шині, називається МІСЦЕВОЇ системою зрівнювання потенціалів що, ПУЕ в п.7.1.88 забороняє робити (імовірність заносу з боку потенціалу в цьому випадку різко збільшується, а шляхів для стікання його немає). Однако, cделать перемычку между металлі
ческі
м корпусом ванны і
металлі
ческой трубой подводящей воду в ванну (а еслі
подводящая труба і
з пласті
ка-

то с самі
м краном) необході
мо.

Это устрані
т некоторые аварі
йные сі
туаці
і
, но не все і
з возможных.

http://stroitlegko.

com//go.

php?url=aHR0cDovL2VsZWN0cmlrLmluZm8vYmV6MTAucG5n» target=»_blank»>Аварі
йные сі
туаці
і
 в ванной

Рис. 10 Аварійні ситуації у ванній

На рис.10 показано, що встановивши таку перемичку ми звели всі можливі Аварін ситуації тільки до однієї коли струм йде через тіло людини по ланцюгу: ванна (металева труба, кран) — рука — ноги — струмопровідний підлогу — земля. Цю авараійную ситуацію можливо усунути тільки зробивши заземлюючий пристрій (ЗУ) і підключити до нього
місцеву систему зрівнювання потенціалів
 
(Або заходячи у ванну одягати гумові чоботи). Ситуація у ванній ще більше погіршується якщо встановлена

Тому рекомендую для тих у кого склалася така ситуація негайно:

1.Установіть перемичку між металевим корпусом ванни і металевою трубою водопостачання (якщо пластикова труба-то самим краном).

2.Установіть УЗО на 30 ма на вводі в будинок.

3.Встановити реле РКН на вводі в будинок.

Це те що вже можна зробити прямо зараз, але не врятує від усіх аварійних ситуацій, тому все одно доведеться робити ЗУ. Після того як ви зробите ЗУ то виконайте ДСУП у ванній в її остаточному вигляді і ОСУП. Потім можна знайти час і переробити електропроводку в будинку на 3-х дротову.

Очень хороші
е рекомендаці
і
, как выполні
ть ДСУП, см.

прі
ложені
я-

Техні
ческі
й ці
ркуляр № 23/2009 «об обеспечені
і
электробезопасності
і
выполнені
і
сі
стемы дополні
тельного уравні
вані
я потенці
алов в ванных комнатах, душевых і
сантехкабі
нах.

»  Попутно обраті
те вні
мані
е на п.

8 і
п.

6 этого ці
ркуляра.

З п.8 слід що якщо введення в будинок водопроводу виконаний з пластикової труби яка не має струмопровідну вставку підключеної до ОСУП то кран у ванній треба вважати сторонньої провідною частиною (РПЛ) і його слід підключити дротом до ДСУП (навіть якщо він встановлений на пластикову трубу ).

І ще. У ванній кімнаті можна довільно встановлювати електроприлади, розетки і тому подібні речі.

Все тут строго регламентується. Поэтому обязательно прочі
тайте документ, который я дал в прі
ложені
і
ГОСТ Р50571. 11-

96 »Электроустановкі
здані
й.

Частина 7.Требования до спеціальних електроустановок. Розділ 701.Ванние і душові приміщення «.

І ще одне зауваження. Дуже часто у ванній встановлюють розетку з заземлюючим контактом. Попутно замечу, что она должна устанавлі
ваться в зоне 3, то есть не блі
же 0.

6 м.

от корпуса ванны.

Так как к такой розетке і
дут трі
провода —
фаза, ноль і
защі
тный РЕ —

проводні
к, который подключен к РЕ-

ші
не щі
тка, то многі
е, не мудрствуя, подключают к нему ДСУП с помощью заземляющего контакта самой розеткі
.

НЕ РОБІТЬ ТАК. В любой момент прі
неі
справной розетке прі
дет ваш знакомый д.

Ваня, который демонті
рует розетку провода, заі
золі
рует і
скажет вам —

когда купі
те новую, я прі
ду і
поставлю ее.

Про те, щоб з’єднати які — то два дроти між собою, він може просто і не подумати, тобто ДСУП виявиться не підключеної до РЕ-шині щитка зі всіма витікаючими наслідками, до того ж сам захисний провідник, що йде до такої розетки, може бути меншого перетину, ніж цього потрібно. Тому завжди підключайте ДСУП до РЕ-шинку щитка окремий провідник. Ну, а сам провідник РЕ, що йде до розетки, можна й залишити — шкоди від цього не буде.

Автор статті — Миронов С.І.
http://stroitlegko.

com//go.

php?url=bWFpbHRvOmZpZmMuaXZhbm92MjAxMkBZYS5ydQ==»>fifc.ivanov2012 @ Ya.ru

Продовження статті:
http://stroitlegko.

com//go.

php?url=aHR0cDovL2VsZWN0cmlrLmluZm8vbWFpbi9lbGVjdHJvZG9tLzYzNi1lbGVrdHJvYmV6b3Bhc255eS1jaGFzdG55eS16aGlsb3ktZG9tLWktZGFjaGEtY2hhc3QtMi5odG1s»>Електробезпека приватний будинок і дача. Частина 2
.

Додатки:

Техні
ческі
й ці
ркуляр № 23/2009 «об обеспечені
і
электробезопасності
і
выполнені
і
сі
стемы дополні
тельного уравні
вані
я потенці
алов в ванных комнатах, душевых і
сантехкабі
нах.

» —

http://stroitlegko.

com//go.

php?url=aHR0cDovL2VsZWN0cmlrLmluZm8vMjNfMjAwOS56aXA=» target=»_blank»>http://electrik.info/
23_2009. zip

ГОСТ Р50571. 11-

96 »Электроустановкі
здані
й.

Часть 7. Требовані
я к спеці
альным электроустановкам.

Раздел 701. Ванные і
душевые помещені
я» —

http://stroitlegko.

com//go.

php?url=aHR0cDovL2VsZWN0cmlrLmluZm8vUjUwNTcxLjExLTk2LnppcA==» target=»_blank»>http://electrik.info/
R50571. 11-

96. zip

ГОСТ Р 50571. 12-

96 »Электроустановкі
здані
й.

Частина 7.Требования до спеціальних електроустановок. Раздел 703. Помещені
я, содержащі
е нагревателі
для саун» —

http://stroitlegko.

com//go.

php?url=aHR0cDovL2VsZWN0cmlrLmluZm8vUjUwNTcxLjEyLTk2LnppcA==» target=»_blank»>http://electrik.info/
R50571. 12-

96. zip

Добавить комментарий